Oct ’17: Godspeed You! Black Emperor ‎– Luciferian Towers

gsbe

Instrumental rock. Slušanje “Anthem For No State” posvetiti domovini. Država skrbi za zaščito, dvig in izkoriščanje gozdov. Država skrbi za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrho dviganja narodnega zdravja, narodne, delovne in obrambne sposobnosti. Ravna cedalje bolj popustljivo, dopušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas ljudska. Oblast je pri nas ljudska. Oblast je pri nas ljudska. *locked groove*

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s