Oct ’17: Godspeed You! Black Emperor ‎– Luciferian Towers

gsbe

Instrumental rock. Slušanje “Anthem For No State” posvetiti domovini. Država skrbi za zaščito, dvig in izkoriščanje gozdov. Država skrbi za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrho dviganja narodnega zdravja, narodne, delovne in obrambne sposobnosti. Ravna cedalje bolj popustljivo, dopušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas ljudska. Oblast je pri nas ljudska. Oblast je pri nas ljudska. *locked groove*